. ( ) .
1.90% . " " . . ɡ .

16 .
. . ѡ .
.
" " .
.

. .( 0.50 % ) . ϡ . 38 20 .
ӿ
33 38 . 5 0.75%.
ڡ ɡ " " .
ɡ .
.