(aapl) .


ʡ .

12 17 2013 . ǡ ʡ .

1.22 ɡ ֡ . 1.87 ɡ 2008.