ftse 100


ftse 100 100 . . . 3 1984 100 100 . 80% .. . bp ɡ ʡ hsbc ɡ ɡ .1000 ɡ 6950 30 1999. . ɡ .