ɡ .
.
( ) .
ɡ ϡ ڡ ʡ 1.26% 3493.5 .
1.4% 4324.89 ɡ .
6413.63 15.8 ɡ 0.7 ɡ 15 1.2%.
1%.
.