16

.png


.

ޡ ޡ :


.png


1.8309 ɡ .

ߡ ء 0.8700 0.9700 .

0.8455 .