|


" " ɡ .


ɡ .


ҡ .


" " ̡ : ʡ ɡ ɡ .


١٠٪ .


"" ɡ : ( ) (. Zain). () : (KFC) (Hardees) (Krispy Kreme) .