iBANKSA ݡ ɡ . 1975 ɡ 2007 2013 .
ɡ :
.
.
.
.
.
.
. .